Varför behövs krisberedskap?

Enligt Sveriges regering bör varje individ kunna klara sig själv i minst en vecka under en omfattande kris eller nödsituation utan att förlita sig på hjälp från myndigheter.

Idag lever vi i ett modernt samhälle vilket ger oss en mängd fördelar men det utsätter oss också för många sårbarheter. Vi är starkt beroende av import av mat och energi, samtidigt som livsmedelshandeln arbetar i ett system där varor och livsmedel levereras till butiker i just precis rätt tid. Alltså finns inget stort lager av livsmedel och mat i butiker att kunna förlita sig på. Detta gör oss känsliga för avbrott och oväntade händelser. Det märks också extra tydligt under vintersäsongen då låga temperaturer och väderomslag ökar riskerna för strömavbrott vilket ger upphov till potentiella utmaningar.


Tre anledningar till varför krisberedskap är viktigt i samhället:


Sveriges låga beredskap

Under det kalla kriget byggde Sverige upp ett omfattande nätverk av krisberedskapslager för att säkra landets funktioner vid eventuella kriser. Trots detta beslutade man i början av 2000-talet att avveckla dessa lagren, vilket kraftigt försämrade landets beredskap. Idag vilar ansvaret för krisberedskap främst på individen och enligt regeringens riktlinjer bör varje medborgare kunna klara sig själv i minst en vecka vid en omfattande kris- eller nödsituation.

Utmaningar i Sveriges matförsörjning

Sveriges matförsörjning är starkt beroende av importerad mat, vilket utgör en ökad risk med tanke på en global marknad som kan påverkas av bland annat klimatförändringar och politiska spänningar. Det nuvarande "precis i tid"-systemet, som infördes för att minimera lagerutrymme och vara kostnadseffektivt, kan också utgöra en risk då störningar i leveranskedjan kan leda till snabba och drastiska konsekvenser.

Sårbarheter i Sveriges energisystem

Sveriges energisystem, främst beroende av vattenkraft och förnybar energi, är inte självförsörjande året om, särskilt under hög efterfrågan som under kalla vintrar. Importerad elektricitet är nödvändig och skapar sårbarheter. Utmaningar med långa ledningar för energitransport från norr till söder kan störas av väder, tekniska fel eller skador. Svenska Kraftnät varnar för systemrisker, speciellt under vintermånaderna när behovet av uppvärmning är högt. Konsekvenserna av energibrist kan vara allvarliga med påverkan på uppvärmning, transport, industri och kommunikation.

Krislådan kan vara avgörande:

Förutom en känsla av att vara förberedd med högkvalitativ beredskap och information, har krislådan fler fördelarsom kan vara avgörande i kris:

  • God hälsa och säkerhet - tillgång till första hjälpen-kit, livsmedel och rent vatten skapar möjligheter för dig och din familj att vara friska och säkra, även under kris.

  • Grundläggande förnödenheter - med grundläggande förnödenheter kan krislådan vara ovärdelig under en kris. För den som saknar djupare kunskap inom ämnet innebär detta också att allt är packat och klart utan att behöva lägga ner tid och energi på att förbereda sig. 

  • Spara pengar - genom att införskaffa en krislåda kan man spara pengar i längden då man inte behöver köpa nödvändiga förnödenheter och utrustning i sista minuten när det säljs till ett högre pris. 

  • Trygghet och lugn - En känsla av att vara förberedd inför oväntade situationer skapar lugn och trygghet. Att inte behöva oroa sig i situationer som annars hade varit väldigt stressiga kan man lägga sin energi på andra saker. 

  • Självförsörjning - I en oväntad situation är räddningstjänster och myndigheter med största sannolikhet överbelastad. Med krislådan kan du och din familj vara självförsörjande tills att situationen lugnat sig och hjälp finns att tillgå. 
Tillagd i varukorgen