Hållbarhet

Vi på Krisberedd UF har en stark vilja att arbeta med hållbarhet. Genom att bidra till en rättvis och inkluderande samhällsutveckling, vill vi främja en hållbar framtid för alla. I vårt arbete med hållbarhet strävar vi att uppnå flera av de globala målen.

FN:s globala mål

Mål 2: Ingen hunger

I kris- och nödsituationer är tillgången till mat avgörande för överlevnad och hälsa. Under sådana omständigheter kan tillgången vara begränsad. För att lösa detta problem inkluderar vi en veckas förbrukning av mat i vår produkt, så att människor ska kunna överleva en kris utan hunger.

Mål 4: God utbildning för alla

Genom att sprida relevant och konkret information om krisberedskap ökar det den allmänna kunskapen inom området. Vi tillhandahåller information om vad som bör göras för att förebygga eventuella kriser och hur man ska hantera dem. 

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Rent vatten och sanitet bör vara en självklarhet även under oväntade kriser. En av de största utmaningarna är att säkerställa tillgång till rent vatten under sådana omständigheter. Vi har valt att inkludera vattenreningstabletter och handsprit i vår produkt för att lösa dessa problem. 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Vi bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att förbereda människor inför krissituationer. Genom att sprida information kan vi öka medvetenheten om olika typer av kriser och hur man kan förbereda sig för dessa. Detta skapar trygghet i samhället om en oväntad kris skulle uppstå och är en viktig del för ett hållbart samhälle.

Tillagd i varukorgen